Български      English
05731/ 2517    skitia@abv.bg

 
Проект BG051PO001-ESF-2302-03-13008
Подобряване на условията на труд в "Скития 1 ГТ" ЕООД

Изтегли в PDF - Download

Ръководството на „СКИТИЯ 1 ГТ” ЕOOД, гр. Генерал Тошево в лицето на Управителя, определя следната изложена по-долу:
ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
НА ФИРМА "СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД , гр. Генерал Тошево
“СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД поемa ангажимент да произвежда качествени домакински уреди, като осигурява на своите служители адекватни условия на работа и обучение, отговарящи на нормативните изисквания, и представя на киентите си безопасни за експлоатация продукти. Дружеството се стреми да намалява риска от заболявания и злополуки на работните места, чрез поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.

При изпълнението на поетите ангажименти, залагаме на:
-  спазване изискванията на нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа;
-  предприемане на всички превантивни действия, в съответствие с оценката на риска, за недопускане на специфичните за производството професионални рискове от наранявания и заболявания по време на трудовия процес;
-   провеждане на надежден мониторинг и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, продукти и оборудване, които имат значимо въздействие върху безопасността при работа;
-  осигуряване на служителите, в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия, подходящо обучение по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, работно облекло, и предпазни средства, и подготовка за адекватно реагиране при извънредни ситуации, инциденти, злополуки и др.;
-  представяне на информация на нашите клиенти, относно безопасна експлоатация на предлаганите домакински уреди, съответстващи на съществените изисквания;
-  осигуряване спазване на изискванията за безопасна работа от външни изпълнители, работещи на територията на дружеството и активен обмен на информация с външни заинтересовани страни, по отношение на въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа;
-  предоставяне на винаги актуална и достъпна информация на персонала относно изискванията за безопасна работа и действията, предприети в тази насока, и подкрепяне всяка разумна инициатива, и добра практика, с цел подобрение условията на труд;
-  формулиране на конкретни цели, които са съобразени с определените здравни рискове, и се преглеждат от Ръководството периодично за актуалност и ефикасност.

Ръководството на фирма „СКИТИЯ 1 ГТ” ЕOOД, гр. Генерал Тошево се ангажира да разглася, разяснява и прилага Политиката по здраве и безопасност при работа на всички организационни нива, да реализира определените в тази връзка цели, и да предприема всички необходими мерки, за да бъде разбрана обявената Политика и постигнати поставените цели в определените срокове.

20.06.2013 г.
Управител: ……….......…............…… / Павлина Николова /
Меню
Начало
За нас
Контакти
Категории
Декоративни възглавници
Електрически чушкопеци
Електрически скари
Електрически поялници
Кухненски кукли - несесер
Одеяло електрическо
Олекотени завивки
Отоплител за крака
Парти грилове
Перящи възглавници
Покривки за маса
Спални комплекти
Столовка с дунапрен
Шалтета

Контакти
9500 Генерал Тошево
Адрес ул. Христо Минчев 19
Седалище производтсво:
9500 Генерал Тошево
Адрес ул. Васил Априлов 63
Тел.: 05731/ 2517
0879216890
E-mail: skitia@abv.bg
For English  +359879216890
2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни