Български      English
05731/ 2517    skitia@abv.bg

 
Проект BG16RFOP002-2.032-0001-C01

Договор за безвъзмездна помощ №  Договор № BG16RFOP002-2.032-0001-C01

 „Скития 1 ГТ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-2.032-0001-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез Лидер/ВОМР - МИГ "Балчик – Генерал Тошево".

 

Име на проектното предложение: Подобряване на производствения капацитет в "Скития 1 ГТ" ЕООД, чрез закупуване и внедряване на машини за оптимизация на производствените процеси.

Целта на проекта е:

 Разширяване, модернизиране на производствения процес, повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на предприятието

Обща стойност: 302 000 лв., от които 231 030.00 лв. европейско и 31 000.00 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 10.06.2019г. и е с продължителност 12 месеца.

Линия за прахово емайлиране - тръжна процедура
Фреза и струг - тръжна процедура 

 

 

 


Меню
Начало
За нас
Контакти
Категории
Декоративни възглавници
Електрически чушкопеци
Електрически скари
Електрически поялници
Кухненски кукли - несесер
Одеяло електрическо
Олекотени завивки
Отоплител за крака
Парти грилове
Перящи възглавници
Покривки за маса
Спални комплекти
Столовка с дунапрен
Шалтета

Контакти
9500 Генерал Тошево
Адрес ул. Христо Минчев 19
Седалище производтсво:
9500 Генерал Тошево
Адрес ул. Васил Априлов 63
Тел.: 05731/ 2517
0879216890
E-mail: skitia@abv.bg
For English  +359879216890
2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни