Онлайн КАТАЛОГ
на уреди за домакинска и
работна атмосфера
  ПРОДУКТИ
  ТЪРСИ ПРОДУКТ
Категория:
Реф. №:
 
  КОНТАКТИ
СКИТИЯ 1 ГТ ЕООД
9500 Генерал Тошево
Адрес ул. Христо Минчев 19
Тел.: 05731/ 2517, 2381
Факс: 05731/2528
E-mail: skitia@abv.bg
  ЗА НАС
1. ПРЕДИСТОРИЯ.
ЕООД “СКИТИЯ 1 ГТ” функционира от 01.10.2001г. с предмет на дейност ; производство и търговия с електродомакински уреди и интериорен текстил. Фирмата има разкрити магазини в Генерал Тошево и Добрич за продажби на едро и дребно на домакински и промишлени стоки


2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В БЪДЕЩЕ.

В стратегическата програма на фирмата, целяща нейното разрастване и успешно развитие като основни направления за работа са залегнали;
- разширяване и модернизация на производствените линии
- разкриване на нови работни места
- внедряване на система за развитие на човешките ресурси

Плана за разширяване дейността на фирмата е изготвен съобразно условията на пазарната икономика и е съобразен с всички специфични характеристики на района, в който извършваме тази дейност. Внимателно са проучени възможносттите за увеличаване ефективността на работата с цел подобряване финансовите резултати на фирмата. Необходимостта от развитие в горепосочените направления е продиктувана от нуждите на потребителското търсене на населението в региона и стремежът за неговото по- пълно задоволяване.

3. ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ
В условията на пазарна икономика, нарастваща стагнация и обедняване на населението като цяло, изследването на тенденциите на развитие на страната ни е от особена важност при определяне на приоритетите за работа и развитие на фирмите. Това в още по- голяма степен важи за крайграничен регион като нашия, тъй като очакваните доходи на населението се определят предимно от климатичните условия имащи пряко значение върху добива от селскостопанска продукция, което от своя страна оказва влияние върху покупателната способност на населението, а от там и на потребителското търсене и насоченост на пазара
По тази причина ЕООД”СКИТИЯ 1 ГТ” се специализра в насока удовлетворяващо потребителското търсене предимно в стоки за бита от първа необходимост, резервни части и продукти използвани като материали от действащите регионални фирми
Съобразявайки се с всички тези специфични условия ЕООД”СКИТИЯ ! ГТ” гр.Ген. Тошево успя да намери своето място на пазара и за сравнително кратък период от време да реализира добри финансови резултати. На този етап от развитие на фирмата завоюването на нови пазари не е залегнало като непосредствена задача. Усилието ни ще се средоточи в насока, на подобряване на обслужването, обогатяване на асортимента и добро ценообразуване, което ще допринесе за увеличаване на клиентите и стокооборота в пределите на местния пазар.
ЕООД „СКИТИЯ 1 ГТ” е в търговски взаимоотношения с големи хипермаркети като: КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ, ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ, КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПРАКТИС, МЕРКАТОР и други утвърдените фирми на българският пазар като „Дипломат Корпорейшън” ООД .
Тези традиционни клиенти доказват, че произвежданата продукция ще намери бърза и сигурна реализация, което от своя страна е гарант за постигане на дабри финансови резултати.
. Недопускането на търговски ниши, подобряването на качеството на продукцията, ценова политика, търговски остъпки, реклама, добър имидж и мн. други са прийоми за борбата с конкуренцията, чието правилно използване гарантира нейното ограничаване или намаляване.